Digitalt barnehage-hjem-samarbeid

I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg digital kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Utviklingen de siste årene viser at de fleste barnehager nå kommuniserer med foreldre på digitale kanaler. Noen gjør det mye, andre mindre. Det er også et stort spenn i valg av kanaler. Det kan være sosiale medier som Facebook og Twitter, egne internettsider eller nyere kommunikasjonsplattformer som f eks Vigilo, Hypernet, Mykid mfl. I mitt studie undersøker jeg om barnehagers økende bruk av digital kommunikasjon har kulturelle og sosiale implikasjonersamarbeidet hjem–barnehage. Det gjør jeg ved å se på tekstene som barnehagen deler digitalt med foreldrene, samt at jeg har intervjuet både foreldre og barnehageansatte om blant annet hvordan de dokumenterer barnas hverdag, og om kommunikasjonspraksiser knyttet til nettopp barnehage-hjem- samarbeidet.

Jeg leverer inn avhandlingen våren 2019.

Dersom du er interessert i å høre mer om min forskning, så gjerne ta kontakt med meg.